Jeg er utdannet ved University of Veterinary Medicine Budapest, Hungary i 2001. Startet praksisen i Sauda samme år, og har siden da bygget ut Sauda Veterinærkontor 2 ganger, senest i 2014. Klinikken ligger hjemme på gården hvor jeg har drevet med sau og gjeterhund i 10 år. I tillegg leder jeg et interkommunalt samarbeid mellom Sauda, Suldal, Etne og Vindafjord med Miljørettet helsevern.