Sauebilde benjaminStordyrspraksis har i de senere årene hatt et økt fokus på forebyggende helsearbeid, i tillegg til akutt behandling av sykdom og skade. Dette er noe jeg har stor interesse for. I den forbindelse har jeg deltatt i en del forsøk, senest i 2015, om effekten av vitamin bolus på sau med Akselsens agenturer. I 2016 og 2017 vil jeg foreta et forsøk sammen med Vitality Innovation AS om effekten av Improwin pellets brukt på kalv . Tanken er å se om dette kan redusere forekomst av diare og luftveislidelse, samt ha en positiv effekt på økt tilvekst.

Jeg foretar også en del besetningsutredninger på sau og har utredet flere besetninger på Haugalandet som har hatt problemer med alt fra lammedødelighet til parasittære utfordringer.